ویراستار

تغییرات را برجسته کن

  
ویراستار به شما کمک می‌کند تا متون فارسی زیبا‌تر و درست‌تری بنویسید.

ویراستار به طور پیش فرض این کار‌ها را انجام می‌دهد:
۱. نویسه‌های عربی را به فارسی تبدیل می‌کند. مثلا کاف و یای عربی.
۲. نویسه‌های انگلیسی رایج در تایپ فارسی را به معادل صحیح فارسی آن تبدیل می‌کند، مثلا تبدیل کامای انگلیسی به ویرگول (،)، یا نقطه ویرگول به جای semicolon (؛) و یا استفاده از «گیومه‌های فارسی»
۳. اعداد عربی و انگلیسی و علائم ریاضی را به معادل فارسی آن‌ها تبدیل می‌کند. مثلا: ۱۲٪ ۴۵۶
۴. سه نقطه را به نویسه صحیح آن که تنها یک نویسه است تبدیل کرده و فاصله گذاری آن را اصلاح می‌کند…
۵. در ترکیباتی مانند «خانهٔ پدری» که با «ه» تمام می‌شوند نشانه «ی» کسرهٔ اضافه را به «هٔ» تبدیل می‌کند.
۶. دو علامت منهای پی در پی را به خط کشیده کوتاه (–) و سه علامت منهای پی در پی را به خط کشیده بلند (—) تبدیل می‌کند.
۷. فاصله گذاری را تصحیح می‌کند. بین هر کلمه تنها یک فاصله و بین پیشوندها و پسوندهای مانند «می»، «تر» و «ترین» یک نیم فاصله قرار می‌دهد. بین ویرگول یا نقطه و کلمه قبل آن فاصله را حذف می‌کند.
۸. فاصله گذاری را برای متون بین «گیومه»، {آکولاد}، [کروشه] و (پرانتز) تنظیم می‌کند.
۹. علامت تعحب و سوال اضافی را حذف می‌کند؟ !